משלוחים לכל הארץ

אקשן אקססוריז

קניון הזהב ראשל''צ

לפרטים והזמנות: 

052-6543593

אקשן תכשיטים תקנון :

תקנון זה מסדיר את השימוש באתר :

1.הצפיה והשימוש באתר כפופים לכל הורות התקנון והדין
הגולש באתר מאשר כי הוא קרא את כל הוראות התקנון
והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו

2.מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה / או משתמש באתר
בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר [ כגון טלפון סלולרי. מחשבי כף יד למינהים וכיו''ב ]
בין בעמצאות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

3.אקשן רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי , לשנות מעת לעת
את הוראות התקנון ו / או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו / או כל מסמך אחר שיבוא במקום או בנוסף 
להסדרת תנאי השימוש באתר . המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת
על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים .

4. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר - אכיפה או אינו חוקי , ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

5. האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של אקשן תכשיטים 

6. אין לעשות שימוש באתר למטרות בילתי חוקיות [ לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד לתקנון זה ] . 
 
7. אחן להעתיק ו / או לשכפל ו / או להעביר לאחר ו / או לשדר ו / או לפרסם את תכני האתר ו / או חלק מהם . 
אין להשתמש בתכני האתר ו / או לאפשר לאחרים להשתמש בהם . למעט למטרה שלשמה הם פורסמו

8. אין להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות .

9. אין לנסות לעקוף ו / או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.

רכישות דרך האתר .

1.ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :

א. המשתמש אינו בגיר [ בן 18 ומעלה ] או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל .

ב. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט .

ג. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף , שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות , וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה .

ד. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי .

ה. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל , ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר .

ו. בעת ביצוע העסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים ; ת.ז שם פרטי , שם משפחה , טלפון , כתובת , מיקוד , דואר , ופרטי אמצעי תשלום
ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים . כמופיע באתר . המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים ,
ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. 

ז.ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים , אקשן לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודען עלולה להוות עבירה פלילית.
וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים , לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאקשן בשל כך .

ח.בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו , או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה ,
כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו / או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי .

ט. המכירה באתר הינה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי [ מכירה רגילה ] .
במקרה שלאחר מכירה של מוצר , התברר כי המוצר אזל , בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה ,
אקשן תודיע על כך תוך 48 שעות ותאפשר לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול עיסקה .

י. התשלום בגין העיסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד [ לא יתאפשר תשלום אחר כגון : שיק,מזומן,זיכוי,]

יא, לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק אקשן את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי.
יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שאקשן תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב ,
בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית , ובכפוף להימצאות המוצר במלאי ,

יב. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

אספקת המוצרים :

א.אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

ב. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות שתבחר על ידי אקשן ובהתאם לשיקול דעתה בלבד .

ג. אקשן תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה .

ד.אקשן מתחייבת לספק  רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

ה. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצתרף לתשלום עבור המוצרים ,
ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא , זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה ,
או אם בוטלה העסקה בתרם בוצע המשלוח.

ו. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר , ביחס לכל מוצר , מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות המשמשת את אקשן במועד רכישת המוצר [לא כולל ימי ו '-ש', ערבי חג וחג ]
כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה .הזמנה שבוצע לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד ההספקה ,כהזמנה שבוצע ביום העבודה שלמחרת.

ז. אקשן לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/ או לאי - אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו / או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש.
אקשן לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו / או לאי - אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו / או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצב''ב.
במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לאקשן מראש , תנקוט אקשן במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור ,
בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת המוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.

ביטול עסקה .

א. המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ''א - 1981 והתקנות מכוחו

ב. ביטול של עסקה יעשה בעמצאות פנייה בכתב לאקשן במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו DORONSAPIR23288@GMAIL.COM

ע.מ 301452876

יתכנו פערי מחירים בין החנות הורטואלית לחנות הקמעונית

כתובת למשלוח -הכתובת שהמזמין ציין בהזמנה

שילוח המוצר יתבצע עד 48 שעות מרגע הרכישה באתר לא כולל שישי שבת

האתר משמש כחנות וירטואלית על כל שאלה ובקשה ניתן לפנות למספר - 0526543593 או למייל DORONSAPIR23288@GMAIL.COM ולקבל מענה מהיר

logo בניית אתרים